Välkommen till förskolan elvan

Förskolan Elvan är ett litet personalkooperativ som drivs av pedagoger sedan 1991.

Vår förskola ligger på den kulturmärkta gatan Yttersta tvärgränd med anor från 1700-talet ett stenkast från Skinnarviksparken.

Vi har stora rymliga lokaler och en fantastisk gård med träd, berg och grönska och mycket plats för utvecklande och utmanande lek.

Vi tillbringar mycket tid ute året runt.

Förskolan består av två avdelningar med utvidgande syskongrupper, där barnen är i åldrarna 1-5 år.

Vi arbetar för att skapa ett lustfyllt lärande.


På förskolan har vi frivillig föräldramedverkan och det innebär att föräldrarna alltid är välkomna att delta i verksamheten, både aktivt och som iakttagare. Det ger ett gott samarbete mellan förskolan och hemmet.

Verksamheten utgår från den nationella läroplanen för förskola. Lpfö-18


  VISNINGAR

Vi har visning två gånger per termin.

OBS!

VISNINGEN DEN 31 MAJ ÄR FULL!


Boka in er på visning här


Familjer som redan erbjudits plats på Elvan av Stockholm Stad välkomnas såklart för att besöka förskolan. 

       Kö till förskolan Elvan

Vi är med i den kommunala kön för Stockholm stad: www.stockholm.se


VERKSAMHETSPLAN

Elvans verksamhetsplan för Ht-23-Vt-24 hittar ni här.

föräldramedverkan

i vårt arbete är föräldramedverkan en stor och viktig del. 

 Det är ett bra sätt för föräldrarna att på ett naturligt sätt kunna delta i sitt barns tid på förskolan, att lära känna oss i personalen och de andra barnen och deras föräldrar.

Egentligen är föräldramedverkan inte konstigare än att föräldrar alltid är välkomna till vår förskola. Kanske är man med på morgonsamlingen, tar en morgonfika när man lämnar, stannar och leker en stund när man hämtar.

Eller så deltar man i aktiviteterna mer organiserat under en hel eller halv dag, allt ifrån vad man kan och vill. 

 Det är ett bra tillfälle att lära känna sitt/sina barns kompisar och hinna prata lite extra med oss i personalen.

Ur en förälders perspektiv

"För mig är det jätteviktigt att veta hur mina barns vardag på förskolan ser ut. Jag vill veta vad de gör. Vad de tycker är roligt och tråkigt, och jag vill lära känna barnen de leker med. Jag vill känna mig säker på att de trivs och de fungerar i förskolemiljön.

Men framför allt vill jag ha en öppen och kontinuerlig kontakt med de som tar hand om mina barn på dagarna, alltså personalen på förskolan.

Genom föräldramedverkan, som den fungerar på Elvan, tycker jag att jag får detta. Som förälder känner jag aldrig att jag kommer och stör. Man är alltid välkommen och kan stanna och leka och prata med personalen eller andra föräldrar.

Att vara med en hel dag med allt vad det innebär av av/påklädning, tvättning, lunch, bokläsning, trösta är mycket givande och ger en stor inblick i personalens arbete. Dessutom tycker barnen att det är jättekul när någon förälder är med under dagen.

Men framför allt tror jag att föräldramedverkan bidrar till att öka förståelsen mellan föräldrar och personal. Genom att släppa in föräldrarna på förskolan river man många av de barriärer som kan finnas i form av förutfattade meningar: "Vad gör de egentligen på förskolan hela dagarna?" Dessutom känns det skönt med personal som är stolt över sin arbetsplats och vill visa upp den."

En pappa