Om oss

gården

Vi använder oss mycket av vår gård på dagarna. Speciellt för de yngre barnen är gården, som vi tycker, både rolig, inspirerande och en stor trygghet.

våra avdelningar

 

Vår förskola består av två avdelningar med 17-19 barn. På varje avdelning finns barn mellan ett och fem år.

På förmiddagen delar vi in barnen i åldersindelade tvärgrupper. Vi vilar också åldersindelat, medan de mindre barnen sover, läser vi för de äldre. Alla barn, utom de allra minsta, hjälper till med att duka till lunch.

köket

I köket lagar vår kock Rosa god, varierad, mat från grunden. Varje dag serveras också dagsfärskt hembakat bröd till frukost. Vi försöker att vara så ekologiska som möjligt.


öppettider

Ramtider för öppethållande i Stockholm Stad är 06.30-18.30 alla helgfria vardagar utom jul, nyår och midsommarafton.

Vid behov ändrar vi våra öppettider inom ramtiden.

Våra öppettider är just nu 07.00-17.30

En gång i månaden stänger vi klockan 16.00 för personalmöte. Vi behov efter klockan 16.00 arbetar någon/några av personalen.

Vi har stängt för fyra planeringsdagar per år. 

Det är semesterstängt v. 28-31. När vi har stängt kan barnomsorg erbjudas med vikarie eller plats på annan förskola.


Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal har vi minst en gång per barn och år eller när man önskar.


Föräldramöten

Vi har ett föräldramöte per år.


.

      Föräldraråd

En förälder från varje avdelning och två personal har möte en gång per termin.


Rutiner för Klagomål

Vår målsättning är att hålla hög kvalitet på verksamheten, och erbjuda en trygg och lärande miljö för barnen.

Du som vårdnadshavare har möjlighet att framföra eventuella klagomål på förskolan.

Klagomål kan lämnas in skriftligt eller muntligt till Rektor eller till någon i styrelsen.

Klagomålet dokumenteras och tas upp på styrelsemöte och efter det meddelas anmälaren om resultat och eventuell åtgärd.

Det går också bra att skicka klagomålet anonymt via post.


personal

Personalen på Elvan består av kunniga pedagoger, där utbildade förskollärare, barnskötare samt personal med lång erfarenhet av barn arbetar tillsammans.


                                                 


   

 ELIN STRANDLUND           rebecca wahlman

      Rektor/Styrelseled.                                 Skolchef/Styrelseled.   


    

 sara engdahl                  lena brand

      Styrelseled.                                                        Styrelseled. sara lindahl                   annelee hesselstad

 Skolchef /Styrelseled.                                        Styrelseordförande. christine locilento           anna kastemyr

            Styrelseled.                                                               Styrelseled.


elisabet petterson                 eva meijer

         Timvikarie.                                                          Timvikarie.


                          rosa lopez

                                                              Kock


                                                                                                   


   Vi som arbetar på Elvan är: